vrijdag 3 december 2010

lezing ' de dood legt Liefde bloot'

zondag 12 december 2010 - 10.30 uur bij 'de Nieuwe Mens' in Naarden.

'de dood legt Liefde bloot' - lezing/ voordracht en expositie van werk afgebeeld in het boek.

De rode draad in ons leven is de Liefde. Liefde als houvast, als richtingaanwijzer, als drager van het bestaan. Niet de dagelijkse liefde wordt hier bedoeld, niet de afhankelijke persoonlijke liefde.

Deze Liefde draagt ons en wij dragen haar. Ze toont zich in schoonheid en echtheid, in mededogen en aandacht. Als je goed kijkt en luistert, voel je haar als een stille aanwezigheid in alles, zonder begin, zonder einde. Ze toont zich in het hart van een bloem, in het vliegen van een vogel, in het gesprek met de ander, tussen regels in en tussen woorden door. Ze helpt groeien door pijn heen, verzacht en geeft kracht. Deze Liefde geeft ruimte aan wat worden wil, zegt volmondig Ja tegen het leven. Deze Liefde is het Leven.

Marijtje van der Horst ontmoette de liefde met een hoofdletter door intens verdriet heen, door zelf te sterven, aan zekerheden, aan vanzelfsprekendheden, verwachtingen, opvattingen, status en 'houvasten'.

'ik realiseer me dat ik pas echt bewust geworden ben van de Liefde in mijn hart door het streven van de liefde van mijn leven'.

Aan de hand van haar boek 'de dood legt Liefde bloot' zal Marijtje vertellen over het diepgaande proces dat zich in haar voltrok: over het door zichzelf heen vallen, zichzelf volledig kwijt zijn, over haar 'verdrietbenen', haar naamsverandering, de boodschappen van vogels, de in-en uitbraken door God, het luisteren naar binnen toe, het 'samenvallen' en het ervaren van eenheid en Liefde als allesomvattende aanwezigheid en dragen kracht.

'stilte
er is alleen nog stilte
stilte
ik luister,
vertel me over Mij'


Marijtje van der Horst - schrijver, beeldend kunstenaar, gespreksgenoot - hing haar modecarriere na 30 jaar aan de wilgen toen haar grote liefde ziek werd en stierf. Ze maakte een diepgaand innerlijk proces door. Liet zich opleiden tot biograaf en ontwikkelde de workshop:
'innerlijk kompas - in gesprek met je leven', die ze momenteel bij de Vrije Gemeente in Amsterdam geeft. Actief in haar atelier als beeldend kunstenaar, voert ze daar ook individuele 'levensgesprekken'. Daarnaast studeert ze 'Zingeving en Spiritualiteit' en werkt aan haar tweede boek waarin, hoe kan het anders, de Liefde de boventoon voert.

Zie voor informatie over plaats en entree www.werkgroepdenieuwemens.nl

maandag 12 juli 2010

Agenda najaar 2010

19 september 2010 - 11.00 uur. Vrije Gemeente, Amsterdam
' Mijn hoofd weet vaak niets van wat mijn hand schrijft' ( Ludwig Wittgenstein)
Marijtje van der Horst in gesprek met Oek de Jong

Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, Amsterdam
voor meer info www.vrijegemeente.nl

20 september 2010 - 14.30-17.00 uur. Ingeborg Douwes centrum, Amsterdam
Bijeenkomst met Marijtje van der Horst over haar boek: 'de dood legt Liefde bloot'

' Marijtje zal over haar ervaringen vertellen en stukjes uit haar boek voorlezen, om zo te komen tot een gezamenlijke uitwisseling van ieders ervaringen met verlies, rouw en verdergaan.'

Ingeborg Douwes centrum, Sint Lucas Ziekenhuis
Locatie dependance, Jan van Galenstraat 335, Amsterdam
voor meer info www.ingeborgdouwescentrum.nl

8 oktober 2010 - 20.00 uur. Vrije Gemeente, Amsterdam
' ik realiseer me dat ik pas echt bewust ben geworden van de Liefde in mijn hart door het sterven van de liefde van mijn leven'.

Marijtje van der Horst geeft een lezing/voordracht over haar boek 'de dood legt Liefde bloot'.

Vrij toegankelijk.
Kijk op de website www.vrijegemeente.nl

11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december 2010 - Vrije Gemeente, Amsterdam
'Het Innerlijk Kompas - in gesprek met je leven'
Workshop met Marijtje van der Horst.

Gedeeltelijke tekst uit het programma:
Op een zeker moment ....
Loop je tegen de vraag op: Wie ben ik, eigenlijk? Wat wil ik, eigenlijk?
Je leven lijkt tot stilstand gekomen, er moet een stap gezet, een keuze gemaakt. Houvasten blijken illusies, Je wordt aangesproken door het leven. Wat is je antwoord, welk antwoord wil je geven?
Ga er maar aanstaan ...
Dat zijn me nogal vragen. Je kunt je heel eenzaam en hulpeloos voelen. Met wie kun je praten. Wie zou je kunnen helpen je antwoord te vinden. Het antwoord ligt in jezelf. ja, dat weet je ook wel, maar hoe vind je dat, hoe kom je erbij?

Basis en opbouw.

De basis van het programma wordt gevormd door het biografisch gesprek. De deelnemer onderzoekt zichzelf aan de hand van de eigen biografie. De vraag wie hij/zij nu eigenlijk is en waar hij/zij voor staat vormt de rode draad in het vierledig onderzoekstraject. Het afsluitende quintessensgesprek geeft nieuwe inzichten, nieuwe impulsen aan wilsbesluiten, verruimt de blik, werkt relativerend, bemoedigend en doet de rug rechten.
In het biografisch gesprek worden slechts vragen gesteld, geen oplossingen aangedragen of adviezen gegeven, de zogenaamde Socratische vroedvrouwenmethode. Door het nadenken over de vragen en het geven van antwoorden, wordt de ondervraagde zich bewust van hoe de dingen bij hem/haar in elkaar steken. Het is geen therapeutisch gesprek, er wordt geen verandering van gedrag beoogd, er is in principe geen probleem, het gaat om het bewust worden van zichzelf. Het ontdekken van wie je nu eigenlijk bent, wat je wilt en waar je voor staat. We werken met wat gezond is en maken dat sterker, er wordt goed geluisterd en gekeken naar waar het 'eigenlijk' omgaat door de gebeurtenissen en opvattingen heen.
In het programma worden naast de biografische gespreksvoering, schrijf-, fotografie- en andere thuisopdrachten gegeven waarin vanuit vier gezichtspunten naar zichzelf gekeken wordt. Zorg dus dat je tijd hebt om dat te doen. Veel deelnemers ervaren het huiswerk juist als heel belangrijk en leuk. Je leert jezelf gaandeweg kennen en ook waarderen.
Deze gezichtspunten zijn:
1. de fysieke omgeving, wonen, werken, spullen.
2.de tijdsbeleving, ritmes, gewoontes en opvattingen
3. de passies en impulsen, het enthousiasme
4.het 'ik', de eigen waarheid, idealen, autoriteit, het nee en het ja zeggen, grenzen aangeven.

We ontmoeten elkaar tweewekelijks op vijf maandagavonden van 20.00-22.0 uur in een groep van maximaal 12 personen. De tussenliggende tijd is noodzakelijk voor de doorwerking van de gesprekken en voor de thuisopdrachten.
Van harte welkom, ik kijk ernaar uit.

'Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen' - Kierkegaard

Kijk voor meer info over data, plaats en prijs www.vrijegemeente.nl

12 december 2010 - 10.30 uur. De Nieuwe Mens, Naarden
Lezing/voordracht 'de dood legt liefde bloot'

De Nieuwe Mens, Meentweg 2, Naarden
meer info www.nieuwemens.nl

dinsdag 18 mei 2010

artikel in Nouveau ' cultuur a la carte' onder redactie van Mariska Vermeulen -december 2009


Vreugde
door verdriet
Natuurlijk kende Marijtje van der
Horst (59) vreselijk verdriet toen ze
haar grote liefde Hein verloor. Maar
ze ontdekte er ook een nieuw soort
liefde door. Ze schreef er een openhartig en aangrijpend
boek over: De dood legt Liefde bloot.
Wat was voor jou de grootste eyeopener na Heins dood?
“Je denkt dat je het niet overleeft als je iemand kwijtraakt.
Maar de paradox is dat je je daarna zo veel rijker voelt,
omdat je van binnenuit verandert. Dat heeft niets met de
buitenwereld te maken. Hoeveel mensen denken niet: als ik
die baan of man maar krijg, dan wordt alles beter. Maar juist
als je alles verliest, vind je rijkdom in je binnenleven.”
Hoe zie je die rijkdom? “Je kunt daar niet veel voor doen,
maar je moet je niet verzetten. Als je blijft herhalen dat het
verschrikkelijk is om weduwe te zijn, kom je niet verder.
Als je denkt: wat leer ik hiervan, dan kom je achter een
waardevolle levenservaring. Door diep verdriet krijg je zicht
op diepe vreugde. Heel paradoxaal, maar waar.”
Hoe krijg je zicht op die vreugde? “Je hebt geen keus, ik
kon gewoon niet meer, dus ik moest het verdriet loslaten.
Toen kwam er ruimte voor vreugde. Je moet je blik ervoor
openstellen. Een hartvormige aardappel bijvoorbeeld was
voor mij een dikke vette knipoog van het onzichtbare.”
Waarom lach je als je dit vertelt? “ Omdat het mij nog
steeds verwondert en frappeert. Ik ben alleen en ben door
een vreselijk gemis en verdriet gegaan. Maar nu ik twee
jaar verder ben, kan ik Heins dood als een cadeau van het
leven ervaren – net als dat hij 21 jaar deel uit heeft gemaakt
van mijn leven. Het was onzinnig om te denken dat Hein
tot mijn dood bij mij zou blijven. Niks in het leven kun je
vasthouden, alleen jezelf.”
Marijtje van der Horst was voorheen bekend als modeontwerpster
Marijke Mulder. Zie www.marijtjevanderhorst.nl.
recensies 'de dood legt Liefde bloot'

Prachtig beschreven en verbeeld in al z'n volheid van rouw
2 maart 2010 | Door: mkuiperi | 50-59 jaar| den haag
Dit is waar het leven over gaat en waar we allen vroeg of laat in meer of minder rauwe vorm mee te maken krijgen.
Ik vond het heel prettig om te lezen omdat ze heel open schrijft, persoonlijk, intiem zelfs, intelligent, zoekend, maar geen moment dramatisch, belerend of verlegen makend.
Heldere boodschap, Rijk geillustreerd, Volledig, eerlijk, niets uit weg gaand, ontroerend, liefdevol


Met liefde vormgegeven
17 januari 2010 | Door: Birgitta de Vos
Heel mooi hoe Marijtje in woord en beeld een zeer aangrijpende en transformerende ervaring in dit boek heeft neegezet! Prachtig hoe ze zonder terughoudendheid zichzelf laat zien en gedurende het proces veranderd. Hoe ze de laatste weken van Hein met ons deelt, zonder zich in te houden.
En prachtig hoe ze in het verlies van haar grote liefde de ware liefde ontdekt. Een liefde zonder voorbehoud, zonder voorwaarden. Een boek met liefde vormgegeven. Prachtig.
Prachtig


Draagkracht
9 januari 2010 | Door: frederika | Doetinchem
Met ontroering gelezen. Een prachtig boek, heel fijngevoelig geschreven.
Je beleeft het hele proces van afscheid nemen en rouwverwerking van binnenuit mee. Je mag de hele innerlijke rijkdom van de schrijfster delen, haar kracht ondanks de zwaarte van het verlies. Dat vind ik de sterke kant van dit boek.
Het is de innige verbondenheid van de schrijfster met haar man (ze spreekt over 'tweelingzielen')
die haar door het hele rouwproces draagt en de basis blijft vormen van haar nieuwe leven.
Voor iedereen die dit herkent is dit boek een aanrader.
Voor mij het mooiste boek dat ik over rouwverwerking heb gelezen.
Rijk geillustreerd, leest makkelijk


een boek om te koesteren
3 januari 2010 | Door: liabiesheuvel | 50-59 jaar| Nieuwendijk
Het boek is een schat vol prachtige woorden en beelden. Een boek om te ruiken, te kijken, te strelen, te lezen en vooral te beleven. Woorden en beelden die doordringen in je ziel.....
Een prachtig boek vol schoonheid voor en over het leven, een boek vol troost en liefde, een boek vol Licht over alle grenzen heen.
Lia
Rijk geillustreerd, Volledig

zielsverbeelding
21 november 2009 | Door: Lien | 40-49 jaar
Heel heel fijn boek. Je kan het eigenlijk geen boek noemen, meer een beeldende trip door een ziel. En zo warmend en hoopvol en ook gewoon gewoon.
Weetje? Ik ben blij dat ik het gekregen heb, hier heb ik veel aan.
Inspirerend hoor.


Een spiritueel proces op bijzondere wijze tot expressie gebracht!
18 november 2009 | Door: JacobavanEgmond | 40-49 jaar| Sassenheim
In dit prachtige boek maakt de schrijfster je deelgenoot van haar hoogst persoonlijke proces, dat zij doormaakt tijdens de ziekte en het overlijden van haar geliefde echtgenoot.
Dit boek raakt je diep, omdat het alle facetten laat zien van deze intens verdrietige, maar ook prachtig diepzinnige, spirituele reis naar binnen, tot expressie gebracht door middel van beelden, gedichten, foto's, en persoonlijke dagboekaantekeningen. En daarmee van een universeel proces.
De vormgeving van het boek is zo mooi en zo prachtig, dat het troost! Een echte aanrader voor een ieder die te maken heeft met het verwerken van verlies. Maar ook voor diegene die hier (nog) niet mee te maken heeft. In mijn werk als coach maak ik dankbaar gebruik van wat Marijtje naar buiten heeft gebracht, door het boek onder de aandacht van klanten te brengen, voor wie dit thema speelt. Wat fijn dat Marijtje op deze manier anderen een stapje verder brengt in hun eigen persoonlijke en o zo universele proces!
Overzichtelijk, Heldere boodschap, Rijk geillustreerd, Volledig, Praktisch toepasbaar, kunstzinnig en expressief

Een boek over liefde, puur en warm.
15 oktober 2009 | Door: Corrie Satter| ZUTPHEN
De dood legt liefde bloot: Een prachtig boek dat over leven, worstelen, dood en over oprechte, intense liefde gaat. Recht vanuit het hart geschreven, omlijst door prachtige schetsen, foto's, schilderijen en poëzie.


Parel van goud
28 september 2009 | Door: Leen Verwimp, St Lievens Esse, België
ik verslind het boek, het is gewoon adembenemend, als ik erin zit kom ik er niet meer uit, het is een parel van goud! zo mooi beschreven, zo gevoelig en liefdevol, zo puur en respectvol zo zo zo écht! Leen Verwimp, St Lievens Esse, Belgie


De dood legt Liefde bloot
27 september 2009 | Door: Janny ter Meer| Overveen
Een indrukwekkend boek dat ik in één ruk heb uitgelezen en dat me tot tranen tot ontroerde. De auteur schrijft open en direct over het stervensproces van haar man, haar persoonlijke rouwproces en de transformatie van verdriet naar Liefde. Troostend en inspirerend. Prachtig vormgegeven: schilderingen, tekeningen, gedichten, omslag, papier, alles is in harmonie met elkaar.


Balsem voor de ziel!
26 september 2009 | Door: Paula| WARNSVELD
Inhoudelijk een prachtig, indrukwekkend en troostvol boek. Daarbij is de uitvoering met foto's van tekeningen en kunstwerken, gedichten etc. werkelijk balsem voor de ziel!! Om steeds weer even ter hand te nemen...


Indrukwekkend
16 september 2009 | Door: Herman Ivo| RIDDERKERK
Ik heb dit boek in een adem uitgelezen en ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik zou moeten zeggen. Waar geen woorden voor lijken te bestaan wordt door de schrijfster op een zeer indrukwekkende manier aan het papier toevertrouwd. Prachtig!!


Van Schoonheid en van Troost
11 september 2009 | Door: a bruynesteyn| AMSTERDAM
De dood legt de liefde bloot, het boek van Marijtje van der Horst is het meest persoonlijke spirituele verhaal dat ik ken. Het is een prachtige beschreven proces van rouw, maar vooral van transformatie, heling en van het vinden van schoonheid in de kleine dingen. Die schoonheid zit ook in de uitvoering van het boek: het papier, het lettertype, de intieme tekeningetjes, de kunst: verhaal en beeld gaan samen. Heldere stijl en nergens larmoyant, kortom inspirerend ook voor hen die nooit een dergelijk rouwproces hebben meegemaakt

zondag 11 april 2010

T E N T O O N S T E L I N G Kunst voor Kayar

'Stichting Kinderen van Kayar organiseert een verkooptentoonstelling van moderne kunst.
Schilders, fotografen, beeldhouwers en sieradenmakers bieden werk te koop aan, 50% van de verkoopprijs wordt door de kunstenaar gedoneerd aan de stichting Kinderen van Kayar om twee klaslokalen te realiseren in Kayar, Senegal.'

KUNSTLOCATIE Wout Vuyk, Singel 383, Amsterdam.

Opening 11 april en 18 april om 16.00 uur
Verder open op 13,14 en 15 april en 20,21 en 22 april van 13.00 - 18.00 uur.

Zie voor meer informatie www.kinderenvankayar.nl

Jos den Brok, de organisator en vriend vroeg me mee te doen, ik doe dat graag met vijf kleine werken en twee grote. De geborduurde foto 'wall of wisdom' staat ook in mijn boek 'de dood legt Liefde bloot' op pagina 64, evenals het schilderij 'de stilte van het Niets' op pagina 8. Ik zal er zelf ook zijn op 18 april. Intussen wens ik Jos veel succes met dit mooie initiatief.

zaterdag 27 maart 2010

Zondag 28 maart 2010, 15.00 uur

L E Z I N G - V O O R D R A C H T over boek ' de dood legt Liefde bloot'

'Stichting 'k Leef ', Vosselmanstraat 4, 7311 CL Apeldoorn

Een meditatieve voordracht met ruimte voor stilte, vragen en uitwisselen van ervaringen.

We lopen samen door het proces van verliezen, verdwalen door verdriet, afscheid nemen, het wonder van sterven, de liefde in jezelf ontmoeten, je gedragen weten, opnieuw het wonder en de schoonheid van het leven ontdekken, weten dat het goed is, je weg hervinden alleen en niet-alleen.