zaterdag 3 januari 2015


de herkenning van het eigen hart         
       stralend als de Z O N                        
            in heel 2015 !                  

la reconnaissance de son propre coeur
      rayonnant comme le SOLEIL
       tout au long de 2015 !

een heel gelukkig nieuw jaar !

In alles is het onuitsprekelijke te herkennen.
In een onverwachte flits is het mysterie dat we zelf zijn zichtbaar.
Zo'n glimp van de (kracht van de) Liefde toont zich in een tijdloos moment. Diepe vreugde voelt zich!
Het blijft ondoenlijk er de woorden voor te vinden. Toch pogen we steeds opnieuw, in tomeloze noodzaak, uit te drukken wat ons aanraakt. In 'schone' uitingen, kunst, muziek, teksten, lukt dat. Dan opeens, als we zelf niet meer tussen zitten, wordt de verbinding gevonden. Die verbinding blijken we zelf te zijn, hoe wonderlijk !
Plots wordt het gezien.
Plots kunnen we onszelf, ons beperkte zelf, verlaten op het veel grotere dat zich in ons toont.
Diepe blijheid, bevrijding, opluchting !
Het moment, als het onzichtbare zich in het zichtbare toont, is een moment van Inzicht.
Ik wens je een blik gericht op de kracht van de Liefde toe.

donderdag 1 januari 2015

data workshops

31 januari 2015
lezing/workshop 'In gesprek met je  leven' - Biografiecaf√© van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk te Zeist.

4 februari 2015
workshop 'In gesprek met je leven' - Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum te Amsterdam en in het kader van 'Pluk de Dag'.