zondag 10 september 2017

expositie 99 ontmoetingen

woord verlaat zich op beeld - 99 ontmoetingen

99 momenten van ontmoeting                                     
99 het getal van onbegrensdheid
.
ontmoetingen doen zich voor                                                              
in het onbewaakte ogenblik                               
zonder een ik                                                         
het ik is afwezig – aanwezig                               
een blik
buiten trekt binnen                                                         
onzichtbaar wordt zichtbaar                             
het geheim openbaart zich                     
Dit is het                                                     
zo moet het zijn -  dit is wat ik wil zeggen      
woord verlaat zich op beeld                               
.
de vorm weerspiegel het vormloze
datgene wat niet in vorm is uit te drukken
maar wat al-tijd om uitdrukking vraagt