zondag 22 maart 2020

Eeuwigheid


e e u w i g h e i d 

Het was in een onbeschrijflijk kort moment dat de eeuwigheid zich aan mij voordeed. Ik zat in bad, of het de eeuwigheid was, weet ik natuurlijk niet, het leek erop, achteraf bezien natuurlijk. De badkamer, witbetegeld, leeg, schoon, de tegels omringden het bad, de wastafels, de parfumflessen op de rand van Belgisch hardsteen. Het licht bescheen vanaf het plafond de dingen normaal. Opeens zag ik dat het er allemaal niet was, het was er niet, er was niets, De betegelde muur, de dingen, het was er niet, het bestond niet, ik zag erdoorheen, terwijl ik het gewoon zag, ik zag dat het er niet was, dat het niet bestond. Ik bestond ook niet, er was niets. Als in een flits, een inkijk, onbeschrijfbaar kort. Het is iets dat aan je ogen voorbij gaat alsof je het van binnen ziet. Ik vond het helemaal niet vreemd, eigenlijk bevestigde het de waarheid der dingen. De waarheid van de illusie. Het maakte de betegelde muren, de wastafels opeens levend, ze hadden zich in hun ware gedaante getoond. De gedaante van de illusie, het voorbijgaan aan de tijdelijkheid, ze bestonden helemaal niet. Dit ging voorbij aan tijdelijkheid.
Ik badderde verder in het besef dat niets is wat het lijkt, dat alles is zoals het lijkt, dat het er niet toe doet, dat het er toe doet in de beleving van het moment en meer ook niet. Ik genoot van het warme water, van de toestemming van de witte muren er te zijn en te genieten van het ritme van de voeglijnen, het matte glazuur, de patronen in het water van het schuim, hoe dat zich als traag bewegende vlekken bewoog en steeds weer een ander fascinerend dessin vormde. Zou ik het fotograferen? Dit gratis dessin dat zich doorlopend verplaatste en nieuwe vormen deed ontstaan?
Er ging een ongekende rust en tevredenheid uit van mijn badkamer. Iedere keer als ik er weer kom, kijk ik goed. Is het nog dezelfde badkamer? Ja, hij is er steeds nog, alles is er nog., maar hoe alles er nog is, is niet te zeggen. Ik was mijn gezicht, het water komt schoon uit de kraan als de gewoonste zaak van de wereld.


'de glimlach in mijn achterhoofd'  blz. 143