zondag 24 april 2016

IK BEN project


Dan doet zich weer iets voor, iets wat om uitdrukking vraagt.

Onder het kopje 'het Hart der dingen' op www.marijtjevanderhorst.nl zullen vanaf nu (zo ongeveer)  uitingen geplaatst worden van het IK BEN in de vorm van tekeningen, foto's, al of niet bewerkt door borduursels, kleurpotlood enz., textieltjes en object trouvĂ©s. 
Het niet-uit-te-drukkene wil uitgedrukt worden, het duwt van binnen.

De uitingen worden bewaard in dozen. De eerste doos in A3 formaat is klaar. Op het deksel is 99 maal 'ik ben' geschreven door 99 verschillende mensen, ieder in zijn moederstaal. 
99 staat voor oneindig, een getal dat het zonder einde of begin symboliseert. In die zin staat 99 voor alle mensen en daarmee voor het IK BEN dat het persoonlijke overstijgt, eraan voorafgaat en erna zal zijn.

IK BEN staat voor het ZIJN. 
Elk mens is daar zelf een uitdrukking van in 'ik ben' en geeft er tegelijkertijd uitdrukking aan. 
Elk mens is vormgever zonder vormgever te zijn in maatschappelijk culturele zin.


niet-vorm zoekt vorm
vorm toont niet-vorm
all inclusive

open gaat dicht
dicht wacht op open

god zoekt de mens
de mens zoekt god
met hetzelfde oog

de mens geeft vorm
is vorm van niet vorm
all inclusive

onzichtbaar vraagt zichtbaar : laat mij zien

all inclusive


ik ben zoekt IK BEN
maakt het onzichtbare zichtbaar
in de voetstap van de mens
de afdruk in de aarde

99 afdrukken
all inclusive

Zie op www.marijtjevanderhorst.nl onder 'het Hart der dingen'