maandag 12 juli 2010

Agenda najaar 2010

19 september 2010 - 11.00 uur. Vrije Gemeente, Amsterdam
' Mijn hoofd weet vaak niets van wat mijn hand schrijft' ( Ludwig Wittgenstein)
Marijtje van der Horst in gesprek met Oek de Jong

Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, Amsterdam
voor meer info www.vrijegemeente.nl

20 september 2010 - 14.30-17.00 uur. Ingeborg Douwes centrum, Amsterdam
Bijeenkomst met Marijtje van der Horst over haar boek: 'de dood legt Liefde bloot'

' Marijtje zal over haar ervaringen vertellen en stukjes uit haar boek voorlezen, om zo te komen tot een gezamenlijke uitwisseling van ieders ervaringen met verlies, rouw en verdergaan.'

Ingeborg Douwes centrum, Sint Lucas Ziekenhuis
Locatie dependance, Jan van Galenstraat 335, Amsterdam
voor meer info www.ingeborgdouwescentrum.nl

8 oktober 2010 - 20.00 uur. Vrije Gemeente, Amsterdam
' ik realiseer me dat ik pas echt bewust ben geworden van de Liefde in mijn hart door het sterven van de liefde van mijn leven'.

Marijtje van der Horst geeft een lezing/voordracht over haar boek 'de dood legt Liefde bloot'.

Vrij toegankelijk.
Kijk op de website www.vrijegemeente.nl

11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december 2010 - Vrije Gemeente, Amsterdam
'Het Innerlijk Kompas - in gesprek met je leven'
Workshop met Marijtje van der Horst.

Gedeeltelijke tekst uit het programma:
Op een zeker moment ....
Loop je tegen de vraag op: Wie ben ik, eigenlijk? Wat wil ik, eigenlijk?
Je leven lijkt tot stilstand gekomen, er moet een stap gezet, een keuze gemaakt. Houvasten blijken illusies, Je wordt aangesproken door het leven. Wat is je antwoord, welk antwoord wil je geven?
Ga er maar aanstaan ...
Dat zijn me nogal vragen. Je kunt je heel eenzaam en hulpeloos voelen. Met wie kun je praten. Wie zou je kunnen helpen je antwoord te vinden. Het antwoord ligt in jezelf. ja, dat weet je ook wel, maar hoe vind je dat, hoe kom je erbij?

Basis en opbouw.

De basis van het programma wordt gevormd door het biografisch gesprek. De deelnemer onderzoekt zichzelf aan de hand van de eigen biografie. De vraag wie hij/zij nu eigenlijk is en waar hij/zij voor staat vormt de rode draad in het vierledig onderzoekstraject. Het afsluitende quintessensgesprek geeft nieuwe inzichten, nieuwe impulsen aan wilsbesluiten, verruimt de blik, werkt relativerend, bemoedigend en doet de rug rechten.
In het biografisch gesprek worden slechts vragen gesteld, geen oplossingen aangedragen of adviezen gegeven, de zogenaamde Socratische vroedvrouwenmethode. Door het nadenken over de vragen en het geven van antwoorden, wordt de ondervraagde zich bewust van hoe de dingen bij hem/haar in elkaar steken. Het is geen therapeutisch gesprek, er wordt geen verandering van gedrag beoogd, er is in principe geen probleem, het gaat om het bewust worden van zichzelf. Het ontdekken van wie je nu eigenlijk bent, wat je wilt en waar je voor staat. We werken met wat gezond is en maken dat sterker, er wordt goed geluisterd en gekeken naar waar het 'eigenlijk' omgaat door de gebeurtenissen en opvattingen heen.
In het programma worden naast de biografische gespreksvoering, schrijf-, fotografie- en andere thuisopdrachten gegeven waarin vanuit vier gezichtspunten naar zichzelf gekeken wordt. Zorg dus dat je tijd hebt om dat te doen. Veel deelnemers ervaren het huiswerk juist als heel belangrijk en leuk. Je leert jezelf gaandeweg kennen en ook waarderen.
Deze gezichtspunten zijn:
1. de fysieke omgeving, wonen, werken, spullen.
2.de tijdsbeleving, ritmes, gewoontes en opvattingen
3. de passies en impulsen, het enthousiasme
4.het 'ik', de eigen waarheid, idealen, autoriteit, het nee en het ja zeggen, grenzen aangeven.

We ontmoeten elkaar tweewekelijks op vijf maandagavonden van 20.00-22.0 uur in een groep van maximaal 12 personen. De tussenliggende tijd is noodzakelijk voor de doorwerking van de gesprekken en voor de thuisopdrachten.
Van harte welkom, ik kijk ernaar uit.

'Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen' - Kierkegaard

Kijk voor meer info over data, plaats en prijs www.vrijegemeente.nl

12 december 2010 - 10.30 uur. De Nieuwe Mens, Naarden
Lezing/voordracht 'de dood legt liefde bloot'

De Nieuwe Mens, Meentweg 2, Naarden
meer info www.nieuwemens.nl