vrijdag 3 december 2010

lezing ' de dood legt Liefde bloot'

zondag 12 december 2010 - 10.30 uur bij 'de Nieuwe Mens' in Naarden.

'de dood legt Liefde bloot' - lezing/ voordracht en expositie van werk afgebeeld in het boek.

De rode draad in ons leven is de Liefde. Liefde als houvast, als richtingaanwijzer, als drager van het bestaan. Niet de dagelijkse liefde wordt hier bedoeld, niet de afhankelijke persoonlijke liefde.

Deze Liefde draagt ons en wij dragen haar. Ze toont zich in schoonheid en echtheid, in mededogen en aandacht. Als je goed kijkt en luistert, voel je haar als een stille aanwezigheid in alles, zonder begin, zonder einde. Ze toont zich in het hart van een bloem, in het vliegen van een vogel, in het gesprek met de ander, tussen regels in en tussen woorden door. Ze helpt groeien door pijn heen, verzacht en geeft kracht. Deze Liefde geeft ruimte aan wat worden wil, zegt volmondig Ja tegen het leven. Deze Liefde is het Leven.

Marijtje van der Horst ontmoette de liefde met een hoofdletter door intens verdriet heen, door zelf te sterven, aan zekerheden, aan vanzelfsprekendheden, verwachtingen, opvattingen, status en 'houvasten'.

'ik realiseer me dat ik pas echt bewust geworden ben van de Liefde in mijn hart door het streven van de liefde van mijn leven'.

Aan de hand van haar boek 'de dood legt Liefde bloot' zal Marijtje vertellen over het diepgaande proces dat zich in haar voltrok: over het door zichzelf heen vallen, zichzelf volledig kwijt zijn, over haar 'verdrietbenen', haar naamsverandering, de boodschappen van vogels, de in-en uitbraken door God, het luisteren naar binnen toe, het 'samenvallen' en het ervaren van eenheid en Liefde als allesomvattende aanwezigheid en dragen kracht.

'stilte
er is alleen nog stilte
stilte
ik luister,
vertel me over Mij'


Marijtje van der Horst - schrijver, beeldend kunstenaar, gespreksgenoot - hing haar modecarriere na 30 jaar aan de wilgen toen haar grote liefde ziek werd en stierf. Ze maakte een diepgaand innerlijk proces door. Liet zich opleiden tot biograaf en ontwikkelde de workshop:
'innerlijk kompas - in gesprek met je leven', die ze momenteel bij de Vrije Gemeente in Amsterdam geeft. Actief in haar atelier als beeldend kunstenaar, voert ze daar ook individuele 'levensgesprekken'. Daarnaast studeert ze 'Zingeving en Spiritualiteit' en werkt aan haar tweede boek waarin, hoe kan het anders, de Liefde de boventoon voert.

Zie voor informatie over plaats en entree www.werkgroepdenieuwemens.nl