maandag 16 november 2015

het antwoord is Liefde

'Alles getuigt van Liefde'


p l a n e e t  v a n  l i e f d e

Eén ding is wel zeker:
men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten.
Ieder beetje haat dat men al aan het veel te vele haten toevoegt,
maakt deze wereld onherbergzamer en onbewoonbaarder.
Etty Hillesum 

God heeft ons hard nodig, wij als mens kunnen het verschil maken door ons te laten inspireren door de liefde. De Aarde is nu nog een planeet van angst, volledig in de greep van de angst, angst als leidraad. De aarde kan een planeet van liefde zijn en wij kunnen daar werkelijk aan bijdragen. Bij onszelf beginnen is de enige oplossing, de liefde toe durven laten in onszelf en haar leven. De liefde leven van mens tot mens. We hebben de keuze de kant van de liefde op te kijken. Leven in dienst van het goede, in dienst van de liefde met een hoofdletter L.

Pas in de liefde verdwijnen de beperkingen van het ego en kan de oneindige non-dualiteit zich tonen. Die liefde wordt overal als erg belangrijk gezien, ook al komt men er niet toe deze het leven te laten bepalen. Zij behoort tot het hoogste waarover we spreken. Douwe Tiemersma 
uit: De glimlach in mijn achterhoofd

Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, van hoofsheid en hartstocht, van goede wil en ontroering, waarmee mensen elkaar bejegenen . . . Alles wat ten goede is, alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor iets meer mensen, noem ik liefde.
‘Hebt elkander lief’. Wat is het gezag van die woorden? Hun evidentie. Dat je, als je ze hoort, onmiddellijk weet: dit is waar. Huub Oosterhuis
uit: In gesprek met je leven.

Wat kan ik doen, wat kan ik bijdragen ?
Leef ! leef in liefde, niet meer dan dat.
Liefde voor het leven in jezelf, in de ander, in al wat leeft.
Dat leven ben jij.
uit: In gesprek met je leven.