zaterdag 27 maart 2010

Zondag 28 maart 2010, 15.00 uur

L E Z I N G - V O O R D R A C H T over boek ' de dood legt Liefde bloot'

'Stichting 'k Leef ', Vosselmanstraat 4, 7311 CL Apeldoorn

Een meditatieve voordracht met ruimte voor stilte, vragen en uitwisselen van ervaringen.

We lopen samen door het proces van verliezen, verdwalen door verdriet, afscheid nemen, het wonder van sterven, de liefde in jezelf ontmoeten, je gedragen weten, opnieuw het wonder en de schoonheid van het leven ontdekken, weten dat het goed is, je weg hervinden alleen en niet-alleen.