vrijdag 13 december 2013

Het boek is klaar! De retraites en workshops in voorbereiding . . .
In gesprek met je leven

Het boek is klaar!

De teksten, de afbeeldingen, de illustraties, de kleurvlakken bij de oefeningen, alle punten, komma's, streepjes en spaties, alles heeft zijn plaats in het boek gevonden. De drukproeven zijn goedgekeurd. Wij kunnen niets meer doen. We dragen het in goed vertrouwen over aan de productie en de drukker.
Als we nu nog een punt scheef zien staan, is dat jammer. Tant pis! zeggen ze hier in Frankrijk.
Het fijnslijpen in de laatste fase is detailwerk, alles wordt nog eens en nog eens nagelopen en steeds weer kom je dingen tegen. Het is net als spinazie wassen, er blijft zand uit komen, bij een boek blijf je 'foutjes' zien.

Het is een prachtig boek geworden, ik ben zeer content en bedank een ieder die zich ervoor heeft ingezet en liefdevolle aandacht heeft gegeven.


Verschil met de eerste twee boeken.

Waarin dit boek verschilt, is dat het niet autobiografisch is.

Nu is de persoonlijke ervaring waarvan in de eerste twee verslag wordt gedaan, opgetild en in een ruimer universeel perspectief geplaatst. In gesprek met je leven is een handreiking die laat zien dat juist in het persoonlijke leven de sleutel ligt tot bevrijding van het beperkte persoonlijke. Het lijkt een paradox, maar het eigen leven blijkt de leraar van het veel grotere te zijn voorbij de persoon, van het Zijn in Liefde zonder een mij. 

Het heeft de vorm van een werkboek gekregen, waarin je geïnspireerd wordt het gesprek met je eigen leven respectvol aan te gaan. Stap voor stap wordt in twaalf fasen het bewustwordingsproces gevolgd, van stilvallen tot het bevrijdend inzicht in het antwoord ben jij. Het is een individueel werkboek met oefeningen, inspirerende teksten en beelden. 

Verschijningsdatum april 2014 bij Altamira in Haarlem.
ISBN 978 94 013 0142 8
Formaat 17 x 22 cm
Aantal pagina’s 192
Korte teksten, gedichten en citaten, oefeningen, een boeken- en cd lijst ‘lezen en luisteren’.
50 afbeeldingen foto’s, schilderijen, tekeningen, ondersteunende kleursferen. 
Verkoopprijs € 19,95 

Retraites, workshops en lezingen.
Verdere informatie over de retraites in mei, juli en september in Frankrijk en de workshops/lezingen in Nederland volgt binnenkort. Er staan al twee lezingen in Nederland gepland voor april.

Website
Op het moment werk ik aan de website, die begin januari ge-update zal zijn. Hierop zal alle detailinformatie met inhoud, werkwijze, data en prijs over de retraites en workshops te lezen zijn.

Samen aan het werk
Ik verheug me zeer 'mijn' lezer ook live te ontmoeten en samen aan het werk te gaan, wie weet in Frankrijk of in Nederland.
dinsdag 17 september 2013

Nieuw boek 'in gesprek met je leven', workshops en retraiteweken

'In gesprek met je leven' 
Verschijnt in het voorjaar van 2014 bij Altamira Becht in Haarlem.


Workshops en retraiteweken 'In gesprek met je leven'.
In de zomer en najaar 2014 in de Morvan in Frankrijk in 'Calme'.
In de winter en voorjaar 2014/15 in Nederland op diverse lokaties.

Meer informatie volgt.
maandag 18 maart 2013

2013Samenwerken aan een aarde vol liefde.

In liefde leven en samenwerken aan een wereld vol schoonheid!

In 2012 is er een opening naar een ruimer bewustzijn gekomen. Het licht is sterker, daarom zien we de schaduwen beter. Ongeregeldheden komen aan het licht, we krijgen de kans op te schonen, onze echte waarden tot leven te brengen. Als we het licht in onszelf binnen durven laten, zien we precies waar nog afgestofd en opgeruimd moet worden. Waar oude patronen zitten, oneigenlijke argumenten, verwachtingen op niks af, en onbewuste zelfgecreëerde pijn. Wat een schitterende kansen biedt het leven ons, wat krijgen we niet allemaal gratis aangereikt. Niets is wat het lijkt, we bepalen zelf wat we willen zien. Waar we ons op richten, waar onze aandacht naartoe gaat, dat groeit en wordt sterker. Elke dag opnieuw kunnen we ons afvragen,  waar staan we voor in ons leven, wat willen we bijdragen aan een volwaardige wereld van liefde? Liefde als antwoord op angst. Angst, de drijfveer die nu nog de boventoon voert. Hoe dienen we het geheel, het geheel dat we zelf zijn?
Moeten we ons eigen antwoord op ons leven niet zelfstandig en in volle verantwoording vormgeven,  tot uitdrukking brengen? Is het geen enorme rijkdom te beseffen dat we elke dag opnieuw mee mogen scheppen, bij kunnen dragen aan een wereld vol schoonheid en liefde. Hoe doen we dat? Hoe brengen we het licht, door middel van ons zelf, mede tot uitdrukking? We zijn immers een mogelijkheid, een kans van God,  het Licht te herkennen en in ons bewust te laten worden. Wij zijn een mogelijkheid het Licht  en de Liefde op aarde te vergroten. Een zaklamp hebben we niet meer nodig, er is meer dan genoeg licht en liefde voorhanden, gratis en royaal. We hoeven slechts de deur naar ons binnenste te openen, het aan durven zien. Dan komt alles aan het licht en wordt het schoner en ruimer, oneindig ruimer, in liefde omarmd. Eenmaal gezien, klaar is kees, het verdwijnt als sneeuw voor de zon en het wordt schoon, er is wonderbaarlijke schoonheid. Het is elke dag kerstmis, elke dag kan het licht in ons geboren worden. Elke dag gaat de zon op, hoe is het mogelijk!
Laten we ons richten op de kleine kring. In eigen kleine kring samen leven en samen werken aan een aarde vol liefde. Voordat we het ver buiten onszelf zoeken, eerst kijken wat er direct in en om jezelf heen te doen valt. Jezelf en de ander oprecht belangstellend liefdevol benaderen. Doen wat ons zelf van binnen blij maakt, optilt en inspireert. Wat, doet er niet toe, het kan een plantje poten zijn of van een heerlijk glas wijn genieten, als het maar bewust is en bij onszelf hoort. Zo stralen we het Grotere, Ruime, Stille als vanZelf  de wereld in en inspireren we andere mensen. Laten we beginnen aan het echte werk, dat wat we hier kwamen doen, onsZelf toelaten en leven in grootse samenwerking!

in Liefde,
marijtje

gepubliceerd in Diep magazine, januari 2013
zie www.diepmagazine.nl